محل اجرای پروژه ها

.

گیلان

خشک کن پـــالت

خشک کن چــوب

خشک کن چوب اقتـــصادی

ترمووود

.

تهران

خشک کن چــوب

خشک کن چوب اقتـــصادی

خشک کن دمای بالــــا

قم

خشک کن چوب اقتـــصادی

خشک کن چــوب

.

البرز

خشک کن چــوب

.

.

مازندران

خشک کن چــوب

خشک کن دمای بالــــا

.

خراسان رضوی

خشک کن چوب

خشک کن چــوب اقتصادی

.

چهارمحال و بختیاری

خشک کن چوب اقتـــصادی

خشک کن چوب چوب

ترمووود

.

آذربایجان غربی

خشک کن چــوب

خشک کن پـــالت

.

آذربایجان شرقی

خشک کن پـــالت

خشک کن چــوب

.

بوشهر

خشک کن پـــالت

.

اصفهان

خشک کن اقتصـــادی

خشک کن اقتصادی-آقای امیدواری-اصفهان

.

.

خراسان شمالی

خشک کن چوب اقتـــصادی

.

.

کردستان

خشک کن چوب اقتـــصادی

.

.

شیراز

خشک کن چوب اقتـــصادی

خشک کن چوب

.

.

زنجان

خشک کن چوب

.

.

اردبیل

خشک کن اقتصادی

پروژه های خارج از ایران​

خشک کن چوب

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس