خشک کن چوب اقتصادی آقای رنجبر

مشخصات پروژه:

پروژه:‌خشک کن چوب اقتصادی

محل اجرا: سیاهکل

کارفرما: آقای رنجبر

ابعاد: 6.5*2*2.5

ویژگیها:‌ خشک کردن چوب‌های پهن برگ و سوزنی برگ، سیستم گرمایش و تهویه مدرن،‌ گردش هوای اصولی و سامانه کنترل و مانیتورینگ هوشمند با امکان کنترل و مشاهده از راه دور

خشک کن چوب اقتصادی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس