خشک کن پالت آقای عظیمی خواه

مشخصات پروژه:

پروژه:‌خشک کن چوب اقتصادی

محل اجرا: شهرکرد

کارفرما: آقای عرب

ابعاد: 6.5*2*2.5

ویژگیها:‌ خشک کردن چوب های سوزنی برگ و پهن برگ، سیستم گرمایش و تهویه مدرن،‌ گردش هوای اصولی و سامانه کنترل و مانیتورینگ هوشمند با امکان کنترل و مشاهده از راه دور

خشک کن چوب اقتصادی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس