پیشرفت پروژه خشک کن چوب در رامسر پیشرفت پروژه ساخت خشک کن چوب جناب قاسم نژاد در رامسر همینطور که در عکس ها پیداست، در این مرحله به ساخت ریل خشک کن، نصب فن و نصب تابلوبرق پرداخته شده است. ابعاد این دستگاه به شرح زیر است: طول:6.5 متر عرض:2متر ارتفاع:2متر برای دیدن سایر پروژه های خشک کن چوب ونون وود از اینجا وارد شوید.