آغاز خشک کن چوب آقای عابدینی
آغاز خشک کن چوب آقای عابدینی در رستم آباد

آغاز خشک کن چوب آقای عابدینی

آغاز خشک کن چوب آقای عابدینی واقع در رستم آباد . اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن و همچنین تجهیزات مورد استفاده…

ادامه خواندن آغاز خشک کن چوب آقای عابدینی