آغاز پروژه خشک کن چوب جناب بجانی
آغاز پروژه جناب بجانی مرند

آغاز پروژه خشک کن چوب جناب بجانی

آغاز پروژه خشک کن چوب جناب بجانی واقع در  مرند . اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن و همچنین تجهیزات مورد استفاده در…

ادامه خواندن آغاز پروژه خشک کن چوب جناب بجانی