Read more about the article آغاز پروژه خشک کن چوب جناب بجانی
آغاز پروژه جناب بجانی مرند

آغاز پروژه خشک کن چوب جناب بجانی

آغاز پروژه خشک کن چوب جناب بجانی واقع در  مرند . اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن و همچنین تجهیزات مورد استفاده در…

ادامه خواندنآغاز پروژه خشک کن چوب جناب بجانی