Read more about the article آغاز پروژه خشک کن آقای عرب
آغاز پروژه خشک کن آقای عرب

آغاز پروژه خشک کن آقای عرب

آغاز پروژه خشک کن چوب آقای عرب واقع در شهر شهرکرد. اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن و همچنین تجهیزات مورد استفاده در آن…

ادامه خواندنآغاز پروژه خشک کن آقای عرب