Read more about the article آغاز پروژه خشک کن چوب آقای درویش
آغاز پروژه خشک کن چوب آقای درویش

آغاز پروژه خشک کن چوب آقای درویش

آغاز پروژه خشک کن چوب آقای درویش واقع در شهر نوشهر. اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن و همچنین تجهیزات مورد استفاده در آن…

ادامه خواندنآغاز پروژه خشک کن چوب آقای درویش