Read more about the article آغاز پروژه خشک کن چوب آقای ره
آغاز پروژه خشک کن چوب آقای ره

آغاز پروژه خشک کن چوب آقای ره

آغاز پروژه خشک کن چوب آقای ره واقع در شهر پیرانشهر. اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن و همچنین…

ادامه خواندنآغاز پروژه خشک کن چوب آقای ره