Read more about the article اتمام پروژه خشک کن اقتصادی آقای پیرو
پایان خشک کن اقتصادی آقای پیرو

اتمام پروژه خشک کن اقتصادی آقای پیرو

 پروژه اقتصادی آقای پیرو در شیراز به اتمام رسید.از ویژگی های منحصر به فرد این خشک کن میتوان از قابلیت، مانیتورینگ هوشمند و امکان کنترل و مشاهده از راه دور، همچنین ارائه…

ادامه خواندناتمام پروژه خشک کن اقتصادی آقای پیرو