Read more about the article اتمام پروژه خشک کن اقتصادی آقای فرخی
اتمام پروژه خشک کن اقتصادی

اتمام پروژه خشک کن اقتصادی آقای فرخی

 پروژه اقتصادی در تهران به اتمام رسید. از ویژگی های منحصر به فرد این خشک کن میتوان از قابلیت، مانیتورینگ هوشمند و امکان کنترل و مشاهده از راه دور، همچنین ارائه نمودار…

ادامه خواندناتمام پروژه خشک کن اقتصادی آقای فرخی