اتمام پروژه خشک کن پالت آقای همادوست
اتمام پروژه خشک کن پالت آقای همادوست تالش

اتمام پروژه خشک کن پالت آقای همادوست

پروژه خشک کن پالت با آقای همادوست در شهر تالش به پایان رسید. و از ویژگیهای  خشک کن پالت به موارد زیر می شود اشاره کرد: -‌ سیستم گرمایش و تهویه مدرن –…

ادامه خواندن اتمام پروژه خشک کن پالت آقای همادوست