Read more about the article بازدید از پروژه خشک کن چوب آقای سعادتمند
بازدید پروژه خشک کن چوب آقای سعادتمند

بازدید از پروژه خشک کن چوب آقای سعادتمند

بازدید از پروژه خشک کن چوب آقای سعادتمند در قم اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن و همچنین تجهیزات مورد استفاده در آن ،…

ادامه خواندنبازدید از پروژه خشک کن چوب آقای سعادتمند