Read more about the article اتمام پروژه خشک کن اقتصادی آقای فرخی
اتمام پروژه خشک کن اقتصادی

اتمام پروژه خشک کن اقتصادی آقای فرخی

 پروژه اقتصادی در تهران به اتمام رسید. از ویژگی های منحصر به فرد این خشک کن میتوان از قابلیت، مانیتورینگ هوشمند و امکان کنترل و مشاهده از راه دور، همچنین ارائه نمودار…

ادامه خواندناتمام پروژه خشک کن اقتصادی آقای فرخی
Read more about the article شروع پروژه ی خشک کن جناب آقای هدایتی
شروع پروژه ی خشک کن جناب آقای هدایتی

شروع پروژه ی خشک کن جناب آقای هدایتی

استارت پروژه ی خشک کن جناب هدایتی واقع در قم با ابعاد 3.5*3.5*9 اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن…

ادامه خواندنشروع پروژه ی خشک کن جناب آقای هدایتی
Read more about the article آغاز پروژه ی اقتصادی جناب آقای اسماعیلی در ملایر
خشک کن اقتصادی آقای اسماعیلی

آغاز پروژه ی اقتصادی جناب آقای اسماعیلی در ملایر

آغاز پروژه ی اقتصادی جناب آقای اسماعیلی در ملایر با ابعاد: ۹.۶ طول، ۳.۷ عرض و ارتفاع ۳ متر با ویژگی های : مانیتورینگ هوشمند و امکان کنترل و مشاهده…

ادامه خواندنآغاز پروژه ی اقتصادی جناب آقای اسماعیلی در ملایر
Read more about the article پروژه ی خشک کن جناب آقای حسینی پور
ی خشک کن جناب آقای حسینی پور

پروژه ی خشک کن جناب آقای حسینی پور

پروژه ی خشک کن جناب آقای حسینی پور واقع در مشهد با ابعاد 13 در 3 در ۳ متر به اتمام رسید. از ویژگی های این خشک کن میتوان از قابلیت ، مانیتورینگ هوشمند…

ادامه خواندنپروژه ی خشک کن جناب آقای حسینی پور
Read more about the article اتمام پروژه ی خشک کن جناب آقای طاهری
خشک کن چوب آقای طاهری

اتمام پروژه ی خشک کن جناب آقای طاهری

پروژه ی خشک کن جناب آقای طاهری واقع در بجنورد با ابعاد ۶ در ۶ در ۳ متر به اتمام رسید. از ویژگی های منحصر به فرد این خشک کن…

ادامه خواندناتمام پروژه ی خشک کن جناب آقای طاهری
Read more about the article شروع پروژه ی خشک کن جناب آقای طاهری
خشک کن جناب طاهری

شروع پروژه ی خشک کن جناب آقای طاهری

استارت پروژه ی خشک کن جناب طاهری واقع در بجنورد با ابعاد 3*6*6   اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک…

ادامه خواندنشروع پروژه ی خشک کن جناب آقای طاهری