Read more about the article پایان پروژه خشک کن چوب آقای حسینی
پایان پروژه خشک کن چوب آقای حسینی

پایان پروژه خشک کن چوب آقای حسینی

پروژه خشک کن آقای حسینی در مهاباد به اتمام رسید. از ویژگی های منحصر به فرد این خشک کن میتوان از قابلیت، مانیتورینگ هوشمند و امکان کنترل و مشاهده از راه دور، همچنین…

ادامه خواندنپایان پروژه خشک کن چوب آقای حسینی
Read more about the article آغاز پروژه خشک کن شرکت آذر چوب
آغاز پروژه خشک کن شرکت آذر چوب

آغاز پروژه خشک کن شرکت آذر چوب

آغاز پروژه خشک کن چوب شرکت آذر چوب واقع در شهر ماکو. اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن و همچنین تجهیزات مورد استفاده در…

ادامه خواندنآغاز پروژه خشک کن شرکت آذر چوب
Read more about the article آغاز پروژه خشک کن 50 متری آقای ایرجی
آغاز پروژه خشک کن 50 متری آقای ایرجی

آغاز پروژه خشک کن 50 متری آقای ایرجی

آغاز پروژه خشک کن چوب 50 متری آقای ایرجی واقع در شهر بجنورد. اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن و همچنین تجهیزات مورد استفاده…

ادامه خواندنآغاز پروژه خشک کن 50 متری آقای ایرجی
Read more about the article اتمام پروژه خشک کن اقتصادی آقای فرخی
اتمام پروژه خشک کن اقتصادی

اتمام پروژه خشک کن اقتصادی آقای فرخی

 پروژه اقتصادی در تهران به اتمام رسید. از ویژگی های منحصر به فرد این خشک کن میتوان از قابلیت، مانیتورینگ هوشمند و امکان کنترل و مشاهده از راه دور، همچنین ارائه نمودار…

ادامه خواندناتمام پروژه خشک کن اقتصادی آقای فرخی
Read more about the article شروع پروژه ی خشک کن جناب آقای هدایتی
شروع پروژه ی خشک کن جناب آقای هدایتی

شروع پروژه ی خشک کن جناب آقای هدایتی

استارت پروژه ی خشک کن جناب هدایتی واقع در قم با ابعاد 3.5*3.5*9 اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن…

ادامه خواندنشروع پروژه ی خشک کن جناب آقای هدایتی
Read more about the article آغاز پروژه ی اقتصادی جناب آقای اسماعیلی در ملایر
خشک کن اقتصادی آقای اسماعیلی

آغاز پروژه ی اقتصادی جناب آقای اسماعیلی در ملایر

آغاز پروژه ی اقتصادی جناب آقای اسماعیلی در ملایر با ابعاد: ۹.۶ طول، ۳.۷ عرض و ارتفاع ۳ متر با ویژگی های : مانیتورینگ هوشمند و امکان کنترل و مشاهده…

ادامه خواندنآغاز پروژه ی اقتصادی جناب آقای اسماعیلی در ملایر