Read more about the article آغاز خشک کن اقتصادی آقای شهبازی
آغاز خشک کن اقتصادی آقای شهبازی

آغاز خشک کن اقتصادی آقای شهبازی

آغاز پروژه اقتصادی جناب شهبازی در خلخال با ویژگی های : مانیتورینگ هوشمند و امکان کنترل و مشاهده از راه دور و همچنین ارائه نمودار دما و رطوبت در تمام…

ادامه خواندنآغاز خشک کن اقتصادی آقای شهبازی
Read more about the article اتمام خشک کن اقتصادی آقای سدیدی
اتمام خشک کن اقتصادی آقای سدیدی

اتمام خشک کن اقتصادی آقای سدیدی

این همکاری بین شرکت ونون وود و جناب آقای سدیدی صورت گرفته است. ویژگیهای منحصر بفرد خشک کن چوب اقتصادی:‌ – گردش هوای اصولی -مناسب برای کارگاه های کوچک -مناسب برای…

ادامه خواندناتمام خشک کن اقتصادی آقای سدیدی
Read more about the article اتمام پروژه خشک کن اقتصادی آقای پیرو
پایان خشک کن اقتصادی آقای پیرو

اتمام پروژه خشک کن اقتصادی آقای پیرو

 پروژه اقتصادی آقای پیرو در شیراز به اتمام رسید.از ویژگی های منحصر به فرد این خشک کن میتوان از قابلیت، مانیتورینگ هوشمند و امکان کنترل و مشاهده از راه دور، همچنین ارائه…

ادامه خواندناتمام پروژه خشک کن اقتصادی آقای پیرو
Read more about the article آغاز خشک کن اقتصادی آقای سدیدی
آغاز خشک کن اقتصادی آقای سدیدی

آغاز خشک کن اقتصادی آقای سدیدی

آغاز پروژه اقتصادی جناب سدیدی در اسفراین(خراسان شمالی) با ویژگی های : مانیتورینگ هوشمند و امکان کنترل و مشاهده از راه دور و همچنین ارائه نمودار دما و رطوبت در…

ادامه خواندنآغاز خشک کن اقتصادی آقای سدیدی
Read more about the article پیشرفت پروژه خشک کن اقتصادی چوب آقای پیرو
پیشرفت خشک کن اقتصادی آقای پیرو

پیشرفت پروژه خشک کن اقتصادی چوب آقای پیرو

این همکاری بین شرکت ونون وود و جناب آقای فرخی صورت گرفته است. ویژگیهای منحصر بفرد خشک کن چوب اقتصادی:‌ – گردش هوای اصولی -مناسب برای کارگاه های کوچک -مناسب برای…

ادامه خواندنپیشرفت پروژه خشک کن اقتصادی چوب آقای پیرو
Read more about the article اتمام پروژه خشک کن اقتصادی آقای فرخی
اتمام پروژه خشک کن اقتصادی

اتمام پروژه خشک کن اقتصادی آقای فرخی

 پروژه اقتصادی در تهران به اتمام رسید. از ویژگی های منحصر به فرد این خشک کن میتوان از قابلیت، مانیتورینگ هوشمند و امکان کنترل و مشاهده از راه دور، همچنین ارائه نمودار…

ادامه خواندناتمام پروژه خشک کن اقتصادی آقای فرخی