Read more about the article پیشرفت پروژه خشک کن اقتصادی چوب آقای فرخی
پیشرفت پروژه خشک کن اقتصادی چوب آقای فرخی

پیشرفت پروژه خشک کن اقتصادی چوب آقای فرخی

این همکاری بین شرکت ونون وود و جناب آقای فرخی صورت گرفته است. ویژگیهای منحصر بفرد خشک کن چوب اقتصادی:‌ – گردش هوای اصولی -مناسب برای کارگاه های کوچک -مناسب برای…

ادامه خواندنپیشرفت پروژه خشک کن اقتصادی چوب آقای فرخی
Read more about the article آغاز پروژه خشک کن اقتصادی چوب آقای فرخی
آغاز پروژه خشک کن اقتصادی چوب آقای فرخی

آغاز پروژه خشک کن اقتصادی چوب آقای فرخی

آغاز پروژه اقتصادی جناب فرخی در تهران با ویژگی های : مانیتورینگ هوشمند و امکان کنترل و مشاهده از راه دور و همچنین ارائه نمودار دما و رطوبت در تمام…

ادامه خواندنآغاز پروژه خشک کن اقتصادی چوب آقای فرخی

اتمام دومین پروژه خشک کن اقتصادی آقای متین کیا

 پروژه اقتصادی در جاجرود به اتمام رسید.از ویژگی های منحصر به فرد این خشک کن میتوان از قابلیت، مانیتورینگ هوشمند و امکان کنترل و مشاهده از راه دور، همچنین ارائه نمودار دما…

ادامه خواندناتمام دومین پروژه خشک کن اقتصادی آقای متین کیا
Read more about the article پیشرفت دومین پروژه خشک کن اقتصادی آقای متین کیا
پیشرفت دومین پروژه خشک کن اقتصادی آقای متین کیا

پیشرفت دومین پروژه خشک کن اقتصادی آقای متین کیا

این همکاری بین شرکت ونون وود و جناب آقای متین کیا صورت گرفته است. ویژگیهای منحصر بفرد خشک کن چوب اقتصادی:‌ - گردش هوای اصولی -مناسب برای کارگاه های کوچک…

ادامه خواندنپیشرفت دومین پروژه خشک کن اقتصادی آقای متین کیا
Read more about the article اتمام پروژه اقتصادی جناب متین کیا
اتمام پروژه اقتصادی جناب متین کیا

اتمام پروژه اقتصادی جناب متین کیا

 پروژه اقتصادی در جاجرود به اتمام رسید. از ویژگی های منحصر به فرد این خشک کن میتوان از قابلیت، مانیتورینگ هوشمند و امکان کنترل و مشاهده از راه دور، همچنین ارائه نمودار…

ادامه خواندناتمام پروژه اقتصادی جناب متین کیا
Read more about the article اتمام پروژه آقای قره باغی
پروژه ی اقتصادی جناب آقای قره باغی

اتمام پروژه آقای قره باغی

 پروژه اقتصادی در نیشابور به اتمام رسید. از ویژگی های منحصر به فرد این خشک کن میتوان از قابلیت، مانیتورینگ هوشمند و امکان کنترل و مشاهده از راه دور، همچنین ارائه نمودار…

ادامه خواندناتمام پروژه آقای قره باغی