Read more about the article پایان پروژه خشک کن پالت آقای وکیلی
پایانپروژه خشک کن پالت آقای وکیلی

پایان پروژه خشک کن پالت آقای وکیلی

پروژه خشک کن پالت با آقای وکیلی در شهر میاندوآب به پایان رسید. و از ویژگیهای  خشک کن پالت به موارد زیر می شود اشاره کرد: -‌ سیستم گرمایش و تهویه مدرن…

ادامه خواندنپایان پروژه خشک کن پالت آقای وکیلی
Read more about the article پیشرفت پروژه خشک کن پالت آقای وکیلی
پایان پروژه خشک کن پالت آقای وکیلی

پیشرفت پروژه خشک کن پالت آقای وکیلی

این همکاری بین شرکت ونون وود و آقای وکیلی از میاندوآب صورت گرفته است. این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد از ویژگیهای خشک کن پالت ونون وود: -‌…

ادامه خواندنپیشرفت پروژه خشک کن پالت آقای وکیلی
Read more about the article پایان پروژه خشک کن پالت آقای باقرزاده
پایان پروژه خشک کن پالت آقای باقرزاده

پایان پروژه خشک کن پالت آقای باقرزاده

پروژه خشک کن پالت با آقای باقرزاده در شهر میاندوآب به پایان رسید. و از ویژگیهای  خشک کن پالت به موارد زیر می شود اشاره کرد: -‌ سیستم گرمایش و تهویه مدرن –…

ادامه خواندنپایان پروژه خشک کن پالت آقای باقرزاده
Read more about the article پیشرفت پروژه خشک کن پالت آقای باقرزاده
خشک کن پالت آقای باقر زاده

پیشرفت پروژه خشک کن پالت آقای باقرزاده

این همکاری بین شرکت ونون وود و آقای باقر زاده از میاندوآب صورت گرفته است. این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد از ویژگیهای خشک کن پالت ونون وود:…

ادامه خواندنپیشرفت پروژه خشک کن پالت آقای باقرزاده
Read more about the article آغاز پروژه خشک کن پالت آقای وکیلی
خشک کن پالت آقای وکیلی

آغاز پروژه خشک کن پالت آقای وکیلی

شروع همکاری تیم ونون وود برای ساخت یک دستگاه خشک کن پالت با آقای وکیلی در میاندوآب آغاز شده است. از ویژگیهای خشک کن پالت ونون وود: -‌ سیستم گرمایش و تهویه مدرن…

ادامه خواندنآغاز پروژه خشک کن پالت آقای وکیلی
Read more about the article آغاز پروژه خشک کن پالت آقای باقر زاده
خشک کن پالت آقای باقر زاده

آغاز پروژه خشک کن پالت آقای باقر زاده

شروع همکاری تیم ونون وود برای ساخت یک دستگاه خشک کن پالت با آقای باقر زاده در میاندوآب آغاز شده است. از ویژگیهای خشک کن پالت ونون وود: -‌ سیستم گرمایش و تهویه…

ادامه خواندنآغاز پروژه خشک کن پالت آقای باقر زاده