Read more about the article آغاز پروژه خشک کن شرکت آذر چوب
آغاز پروژه خشک کن شرکت آذر چوب

آغاز پروژه خشک کن شرکت آذر چوب

آغاز پروژه خشک کن چوب شرکت آذر چوب واقع در شهر ماکو. اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن و همچنین تجهیزات مورد استفاده در…

ادامه خواندنآغاز پروژه خشک کن شرکت آذر چوب
Read more about the article آغاز پروژه خشک کن 50 متری آقای ایرجی
آغاز پروژه خشک کن 50 متری آقای ایرجی

آغاز پروژه خشک کن 50 متری آقای ایرجی

آغاز پروژه خشک کن چوب 50 متری آقای ایرجی واقع در شهر بجنورد. اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن و همچنین تجهیزات مورد استفاده…

ادامه خواندنآغاز پروژه خشک کن 50 متری آقای ایرجی
Read more about the article پایان پروژه خشک کن چوب آقای اخلاصی
پایان پروژه خشک کن چوب آقای اخلاصی

پایان پروژه خشک کن چوب آقای اخلاصی

پروژه خشک کن آقای اخلاصی در نیشابور به اتمام رسید. از ویژگی های منحصر به فرد این خشک کن میتوان از قابلیت، مانیتورینگ هوشمند و امکان کنترل و مشاهده از راه دور، همچنین…

ادامه خواندنپایان پروژه خشک کن چوب آقای اخلاصی
Read more about the article آغاز پروژه خشک کن چوب آقای اخلاصی
آغاز پروژه خشک کن چوب آقای اخلاصی

آغاز پروژه خشک کن چوب آقای اخلاصی

آغاز پروژه خشک کن چوب آقای اخلاصی واقع در شهر نیشابور. اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن و همچنین تجهیزات مورد استفاده در آن…

ادامه خواندنآغاز پروژه خشک کن چوب آقای اخلاصی
Read more about the article آغاز پروژه خشک کن چوب در گرجستان
آغاز پروژه خشک کن چوب در گرجستان

آغاز پروژه خشک کن چوب در گرجستان

آغاز پروژه خشک کن چوب  واقع در گرجستان. اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن و همچنین تجهیزات مورد استفاده در آن ، توسط تیمی…

ادامه خواندنآغاز پروژه خشک کن چوب در گرجستان
Read more about the article مراحل تکمیل پروژه خشک کن چوب آقای ره
مراحل تکمیل پروژه خشک کن چوب آقای ره

مراحل تکمیل پروژه خشک کن چوب آقای ره

پروژه خشک کن آقای ره در پیرانشهر به در حال تکمیل است. از ویژگی های منحصر به فرد این خشک کن میتوان از قابلیت، مانیتورینگ هوشمند و امکان کنترل و مشاهده از راه…

ادامه خواندنمراحل تکمیل پروژه خشک کن چوب آقای ره