Read more about the article شروع پروژه خشک کن چوب آقای علوی
شروع پروژه خشک کن چوب آقای علوی

شروع پروژه خشک کن چوب آقای علوی

آغاز پروژه خشک کن چوب آقای علوی واقع در شهر شیراز. اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن و همچنین تجهیزات مورد استفاده در آن…

ادامه خواندنشروع پروژه خشک کن چوب آقای علوی
Read more about the article آغاز دومین پروژه خشک کن اقتصادی آقای متین کیا
آغاز دومین پروژه خشک کن چوب اقتصادی آقای متین کیا

آغاز دومین پروژه خشک کن اقتصادی آقای متین کیا

آغاز پروژه اقتصادی جناب متین کیا در جاجرود با ویژگی های : مانیتورینگ هوشمند و امکان کنترل و مشاهده از راه دور و همچنین ارائه نمودار دما و رطوبت در…

ادامه خواندنآغاز دومین پروژه خشک کن اقتصادی آقای متین کیا
Read more about the article شروع پروژه ی خشک کن جناب آقای هدایتی
شروع پروژه ی خشک کن جناب آقای هدایتی

شروع پروژه ی خشک کن جناب آقای هدایتی

استارت پروژه ی خشک کن جناب هدایتی واقع در قم با ابعاد 3.5*3.5*9 اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن…

ادامه خواندنشروع پروژه ی خشک کن جناب آقای هدایتی
Read more about the article اتمام پروژه ی خشک کن جناب آقای طاهری
خشک کن چوب آقای طاهری

اتمام پروژه ی خشک کن جناب آقای طاهری

پروژه ی خشک کن جناب آقای طاهری واقع در بجنورد با ابعاد ۶ در ۶ در ۳ متر به اتمام رسید. از ویژگی های منحصر به فرد این خشک کن…

ادامه خواندناتمام پروژه ی خشک کن جناب آقای طاهری
Read more about the article شروع پروژه ی خشک کن جناب آقای طاهری
خشک کن جناب طاهری

شروع پروژه ی خشک کن جناب آقای طاهری

استارت پروژه ی خشک کن جناب طاهری واقع در بجنورد با ابعاد 3*6*6   اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک…

ادامه خواندنشروع پروژه ی خشک کن جناب آقای طاهری
Read more about the article اتمام پروژه ی جناب آقای حاج علی
اتمام پروژه ی آقای حاج علی

اتمام پروژه ی جناب آقای حاج علی

پروژه ی خشک کن جناب آقای حاج علی واقع در کرج با ابعاد 7*4/5*4 به اتمام رسید. از ویژگی های منحصر به فرد این خشک کن میتوان از قابلیت ،…

ادامه خواندناتمام پروژه ی جناب آقای حاج علی