شروع ساخت خشک کن پالت برای آقای خلیل وند در میاندوآب
دستگاه خشک کن پالت با آقای خلیل وند

شروع ساخت خشک کن پالت برای آقای خلیل وند در میاندوآب

شروع همکاری تیم ونون وود برای ساخت یک دستگاه خشک کن پالت با آقای خلیل وند در شهر میاندوآب آغاز شده است. این خشک کن پالت دارای ابعاد زیر می…

ادامه خواندن شروع ساخت خشک کن پالت برای آقای خلیل وند در میاندوآب