شروع ساخت یک دستگاه خشک کن پالت
خشک کن پالت چوبی

شروع ساخت یک دستگاه خشک کن پالت

شروع همکاری تیم ونون وود برای ساخت یک دستگاه خشک کن پالت با شرکت رزاق بند در آبکنار گیلان آغاز شده است. این خشک کن چوب دارای ابعاد زیر می…

ادامه خواندن شروع ساخت یک دستگاه خشک کن پالت