Read more about the article شروع ساخت یک دستگاه خشک کن پالت
خشک کن پالت چوبی

شروع ساخت یک دستگاه خشک کن پالت

شروع همکاری تیم ونون وود برای ساخت یک دستگاه خشک کن پالت با شرکت رزاق بند در آبکنار گیلان آغاز شده است. این خشک کن چوب دارای ابعاد زیر می…

ادامه خواندنشروع ساخت یک دستگاه خشک کن پالت