Read more about the article پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای سعادتمند
شروع پروژه خشک کن چوب آقای سعادتمند

پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای سعادتمند

این همکاری بین شرکت ونون وود و آقای سعادتمند از شهر قم صورت گرفته است. این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد. برای مشاهده سایر پروژه های خشک کن…

ادامه خواندنپیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای سعادتمند
Read more about the article شروع پروژه خشک کن چوب آقای سعادتمند
شروع پروژه خشک کن چوب آقای سعادتمند

شروع پروژه خشک کن چوب آقای سعادتمند

آغاز پروژه خشک کن چوب آقای سعادتمند واقع در شهر قم. اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن و همچنین تجهیزات مورد استفاده در آن…

ادامه خواندنشروع پروژه خشک کن چوب آقای سعادتمند