مراحل پایانی پروژه خشک کن چوب شرکت فیبر ایران
نصب سنسورهای خشک کن

مراحل پایانی پروژه خشک کن چوب شرکت فیبر ایران

مراحل پایانی پروژه خشک کن چوب شرکت فیبر ایران که سیستم های گرمایشی، کانال کشی ها و سنسورهای دما و رطوبت دستگاه نصب شده اند.

ادامه خواندن مراحل پایانی پروژه خشک کن چوب شرکت فیبر ایران
فاز اول احداث خشک کن های شرکت فیبر ایران
فاز اول احداث خشک کن های فیبر ایران

فاز اول احداث خشک کن های شرکت فیبر ایران

آغاز همکاری شرکت ونون وود و فیبر ایران با احداث دو دستگاه خشک کن بزرگ چوب برای این شرکت.    

ادامه خواندن فاز اول احداث خشک کن های شرکت فیبر ایران