Read more about the article شروع فرآیند خشک کن چوب مازندران-آقای قاسمی
خشک کن چوب آقای قاسمی

شروع فرآیند خشک کن چوب مازندران-آقای قاسمی

شروع فرآیند خشک کن چوب مازندران-آقای قاسمیشروع فعالیت شرکت ونون وود در مازندران برای احداث خشک کن چوب به ابعاد زیر:طول: 5.9 مترعرض: 2.34 مترارتفاع : 2.28 مترهمچنین این پروژه…

ادامه خواندنشروع فرآیند خشک کن چوب مازندران-آقای قاسمی