فناوری آینده با الهام از فتوسنتز
فناوری آینده از فتوسنتز

فناوری آینده با الهام از فتوسنتز

ارگانیسم‌های فتوسنتزی، ابزارهایی بالقوه برای تولید سوخت‌های پاک هم‌چون هیدروژن و حتی متان هستند. به تازگی، یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه تورکو در فنلاند، به توانایی جلبک سبز برای تولید…

ادامه خواندن فناوری آینده با الهام از فتوسنتز