Read more about the article فناوری آینده با الهام از فتوسنتز
فناوری آینده از فتوسنتز

فناوری آینده با الهام از فتوسنتز

ارگانیسم‌های فتوسنتزی، ابزارهایی بالقوه برای تولید سوخت‌های پاک هم‌چون هیدروژن و حتی متان هستند. به تازگی، یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه تورکو در فنلاند، به توانایی جلبک سبز برای تولید…

ادامه خواندنفناوری آینده با الهام از فتوسنتز