میزان مصرف آب توسط درختان
میزان مصرف آب توسط درختان

میزان مصرف آب توسط درختان

همانطور که می دانیم درختان از آب برای جذب مواد معدنی مورد نیاز خود و عملیات فتوسنتز استفاده می‌کنند. این آب توسط ریشه ها جذب شده و از تنه درخت…

ادامه خواندن میزان مصرف آب توسط درختان