Read more about the article اتمام پروژه خشک کن چوب آقای حنیفه لو
اتمام پروژه خشک کن چوب آقای حنیفه لو

اتمام پروژه خشک کن چوب آقای حنیفه لو

پروژه ی خشک کن آقای حنیفه لو واقع درشهر خرمدره استان زنجان به اتمام رسید. از ویژگی های منحصر به فرد این خشک کن میتوان از قابلیت، مانیتورینگ هوشمند و امکان کنترل و…

ادامه خواندناتمام پروژه خشک کن چوب آقای حنیفه لو
Read more about the article آغاز پروژه خشک کن چوب شرکت صنایع چوبی لاوین مطلق (بهارنارنج)
آغاز پروژه خشک کن چوب شرکت صنایع چوبی لاوین مطلق

آغاز پروژه خشک کن چوب شرکت صنایع چوبی لاوین مطلق (بهارنارنج)

آغاز پروژه خشک کن چوب شرکت صنایع چوبی لاوین مطلق (بهارنارنج) واقع در بابل . اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن و همچنین تجهیزات…

ادامه خواندنآغاز پروژه خشک کن چوب شرکت صنایع چوبی لاوین مطلق (بهارنارنج)
Read more about the article پیشرفت پروژه خشک کن پالت آقای وکیلی
پایان پروژه خشک کن پالت آقای وکیلی

پیشرفت پروژه خشک کن پالت آقای وکیلی

این همکاری بین شرکت ونون وود و آقای وکیلی از میاندوآب صورت گرفته است. این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد از ویژگیهای خشک کن پالت ونون وود: -‌…

ادامه خواندنپیشرفت پروژه خشک کن پالت آقای وکیلی
Read more about the article پایان پروژه خشک کن پالت آقای باقرزاده
پایان پروژه خشک کن پالت آقای باقرزاده

پایان پروژه خشک کن پالت آقای باقرزاده

پروژه خشک کن پالت با آقای باقرزاده در شهر میاندوآب به پایان رسید. و از ویژگیهای  خشک کن پالت به موارد زیر می شود اشاره کرد: -‌ سیستم گرمایش و تهویه مدرن –…

ادامه خواندنپایان پروژه خشک کن پالت آقای باقرزاده
Read more about the article پیشرفت پروژه خشک کن پالت آقای باقرزاده
خشک کن پالت آقای باقر زاده

پیشرفت پروژه خشک کن پالت آقای باقرزاده

این همکاری بین شرکت ونون وود و آقای باقر زاده از میاندوآب صورت گرفته است. این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد از ویژگیهای خشک کن پالت ونون وود:…

ادامه خواندنپیشرفت پروژه خشک کن پالت آقای باقرزاده
Read more about the article پروژه خشک کن چوب آقای احسنی
خشک کن چوب آقای احسنی

پروژه خشک کن چوب آقای احسنی

 پروژه خشک کن چوب جناب احسنی واقع در سردشت. اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن و همچنین تجهیزات مورد استفاده در آن ،…

ادامه خواندنپروژه خشک کن چوب آقای احسنی