Read more about the article پیشرفت پروژه دو خشک کن چوب شرکت آرایه های معماری رضوی
پیشرفت پروژه دو خشک کن چوب شرکت آرایه های معماری رضوی

پیشرفت پروژه دو خشک کن چوب شرکت آرایه های معماری رضوی

این همکاری بین شرکت ونون وود و شرکت آرایه های معماری رضوی از مشهد صورت گرفته است. این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد. برای مشاهده سایر پروژه…

ادامه خواندنپیشرفت پروژه دو خشک کن چوب شرکت آرایه های معماری رضوی
Read more about the article آغاز پروژه دو خشک کن چوب شرکت آرایه های معماری رضوی
آغاز پروژه دو خشک کن چوب شرکت آرایه های معماری رضوی

آغاز پروژه دو خشک کن چوب شرکت آرایه های معماری رضوی

آغاز پروژه دو خشک کن چوب شرکت آرایه های معماری رضوی واقع در شهر مشهد. اسکلت سازه ی این خشک کن از جنس بتن میباشد و طراحی نرم افزاری این خشک کن و همچنین…

ادامه خواندنآغاز پروژه دو خشک کن چوب شرکت آرایه های معماری رضوی
Read more about the article اتمام پروژه خشک کن اقتصادی آقای خداوردیان
اتمام پروژه خشک کن اقتصادی آقای خداوردیان

اتمام پروژه خشک کن اقتصادی آقای خداوردیان

پروژه اقتصادی آقای خداوردیان در تنکابن به اتمام رسید.از ویژگی های منحصر به فرد این خشک کن میتوان از قابلیت، مانیتورینگ هوشمند و امکان کنترل و مشاهده از راه دور، همچنین ارائه…

ادامه خواندناتمام پروژه خشک کن اقتصادی آقای خداوردیان
Read more about the article پیشرفت خشک کن اقتصادی آقای خداوردیان
پیشرفت خشک کن اقتصادی آقای خداوردیان

پیشرفت خشک کن اقتصادی آقای خداوردیان

این همکاری بین شرکت ونون وود و جناب آقای خداوردیان صورت گرفته است. ویژگیهای منحصر بفرد خشک کن چوب اقتصادی:‌ – گردش هوای اصولی -مناسب برای کارگاه های کوچک -مناسب برای…

ادامه خواندنپیشرفت خشک کن اقتصادی آقای خداوردیان
Read more about the article آغاز خشک کن اقتصادی آقای خداوردیان
آغاز خشک کن اقتصادی آقای خداوردیان

آغاز خشک کن اقتصادی آقای خداوردیان

آغاز پروژه اقتصادی جناب خداوردیان در تنکابن با ویژگی های : مانیتورینگ هوشمند و امکان کنترل و مشاهده از راه دور و همچنین ارائه نمودار دما و رطوبت در تمام…

ادامه خواندنآغاز خشک کن اقتصادی آقای خداوردیان
Read more about the article پایان پروژه خشک کن چوب آقای حسینی
پایان پروژه خشک کن چوب آقای حسینی

پایان پروژه خشک کن چوب آقای حسینی

پروژه خشک کن آقای حسینی در مهاباد به اتمام رسید. از ویژگی های منحصر به فرد این خشک کن میتوان از قابلیت، مانیتورینگ هوشمند و امکان کنترل و مشاهده از راه دور، همچنین…

ادامه خواندنپایان پروژه خشک کن چوب آقای حسینی