پیشرفت خشک کن چوب آقای عابدینی
پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای عابدینی

پیشرفت خشک کن چوب آقای عابدینی

این همکاری بین شرکت ونون وود و جناب آقای عابدینی از رستم آباد صورت گرفته است. این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد. برای مشاهده سایر…

ادامه خواندن پیشرفت خشک کن چوب آقای عابدینی