Read more about the article پیشرفت پروژه آقای هدایتی
خشک کن چوب جناب هدایتی

پیشرفت پروژه آقای هدایتی

ین همکاری بین شرکت ونون وود و جناب هدایتی از قم صورت گرفته است. این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد و مشخصات و ابعاد این دستگاه…

ادامه خواندنپیشرفت پروژه آقای هدایتی