Read more about the article پیشرفت پروژه خشک کن آقای عرب
پیشرفت پروژه خشک کن آقای عرب

پیشرفت پروژه خشک کن آقای عرب

این همکاری بین شرکت ونون وود و آقای عرب از شهرکرد صورت گرفته است. این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد. برای مشاهده سایر پروژه های خشک کن چوب از اینجا وارد…

ادامه خواندنپیشرفت پروژه خشک کن آقای عرب