Read more about the article پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای اسحاقی
پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای اسحاق

پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای اسحاقی

این همکاری بین شرکت ونون وود و آقای اسحاقی از تهران صورت گرفته است. این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد. برای مشاهده سایر پروژه های خشک کن چوب از اینجا وارد…

ادامه خواندنپیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای اسحاقی