Read more about the article پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای درویش
پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای درویش

پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای درویش

این همکاری بین شرکت ونون وود و آقای درویش از شهر نوشهر صورت گرفته است. این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد. برای مشاهده سایر پروژه های خشک کن…

ادامه خواندنپیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای درویش