Read more about the article پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای پاکار
پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای پاکار

پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای پاکار

این همکاری بین شرکت ونون وود و آقای پاکار از شهر سرخ رود استان مازندران صورت گرفته است.این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد.برای مشاهده سایر…

ادامه خواندنپیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای پاکار