Read more about the article پیشرفت پروژه خشک کن چوب در گرجستان
پیشرفت پروژه خشک کن

پیشرفت پروژه خشک کن چوب در گرجستان

این همکاری شرکت ونون وود در گرجستان صورت گرفته است. این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد. برای مشاهده سایر پروژه های خشک کن چوب از اینجا وارد شوید.

ادامه خواندنپیشرفت پروژه خشک کن چوب در گرجستان