Read more about the article پیشرفت پروژه دو دستگاه خشک کن چوب شرکت فیبر ایران
پیشرفت پروژه دو دستگاه خشک کن چوب شرکت فیبر ایران

پیشرفت پروژه دو دستگاه خشک کن چوب شرکت فیبر ایران

این همکاری بین شرکت ونون وود و شرکت فیبر ایران از حسن رود صورت گرفته است. این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد. برای مشاهده سایر پروژه های خشک…

ادامه خواندنپیشرفت پروژه دو دستگاه خشک کن چوب شرکت فیبر ایران