Read more about the article شروع ساخت یک دستگاه خشک کن پالت
دستگاه خشک کن پالت

شروع ساخت یک دستگاه خشک کن پالت

شروع همکاری تیم ونون وود برای ساخت یک دستگاه خشک کن پالت با شرکت رزاق بند در آبکنار گیلان آغاز شده است. این خشک کن چوب دارای ابعاد زیر می…

ادامه خواندنشروع ساخت یک دستگاه خشک کن پالت
Read more about the article بازدید از خشک کن چوب دارکار و آموزش و نظارت چوب دستک گذاری
چوب دستک گذاری

بازدید از خشک کن چوب دارکار و آموزش و نظارت چوب دستک گذاری

بعد از اتمام پروژه خشک کن چوب شرکت دارکار، تیم ونون وود برای آموزش و نظارت بر نحوه چوب دستک گذاری در محل پروژه حضور داشتند. همکاری تیم ونون وود…

ادامه خواندنبازدید از خشک کن چوب دارکار و آموزش و نظارت چوب دستک گذاری
Read more about the article بازدید از نحوه چیدمان چوب برای فرآیند بخارپز، شرکت فیبر ایران
بازدید از نحوه چیدمان چوب برای فرآیند بخارپز، شرکت فیبر ایران

بازدید از نحوه چیدمان چوب برای فرآیند بخارپز، شرکت فیبر ایران

بازدید از نحوه چیدمان چوب برای فرآیند بخارپز، شرکت فیبر ایران تیم ونون وود برای آموزش و هدایت شرکت فیبرایران برای چیدمان درست چوب در فرآیند بخارپز شدن چوب داخل…

ادامه خواندنبازدید از نحوه چیدمان چوب برای فرآیند بخارپز، شرکت فیبر ایران
Read more about the article آغاز پروژه ساخت یک عدد خشک کن چوب در رامسر
آغاز پروژه ساخت یک عدد خشک کن چوب در رامسر

آغاز پروژه ساخت یک عدد خشک کن چوب در رامسر

آغاز پروژه ساخت یک عدد خشک کن چوب در رامسر شروع ساخت یک عدد خشک کن چوب برای جناب قاسم نژاد در رامسر سازه این خشک کن توسط خود کارفرما…

ادامه خواندنآغاز پروژه ساخت یک عدد خشک کن چوب در رامسر