Read more about the article پیشرفت پروژه خشک کن چوب  آقای حنیفه لو
پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای حنیفه لو

پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای حنیفه لو

این همکاری بین شرکت ونون وود و آقای حنیفه لو از شهرخرمدره استان زنجان صورت گرفته است. این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد. برای مشاهده سایر…

ادامه خواندنپیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای حنیفه لو