بازدید از نحوه چیدمان چوب برای فرآیند بخارپز، شرکت فیبر ایران

خشک کن چوب

بازدید از نحوه چیدمان چوب برای فرآیند بخارپز، شرکت فیبر ایران

تیم ونون وود برای آموزش و هدایت شرکت فیبرایران برای چیدمان درست چوب در فرآیند بخارپز شدن چوب داخل خشک کن های چوب ساخته شده حضور داشته اند.

همکاری تیم ونون وود با شرکت فیبرایران برای ساخت دو عدد خشک کن چوب و تجهیز خشکن ها به بویلر داشته است.

طول هر خشک کن 14 متر، عرض 5 متر و ارتفاع 4.5 متر می باشد.

برای دیدن پایان کار این پروژه، از این لینک وارد شوید.

دیگر خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس