فاز اول احداث خشک کن های شرکت فیبر ایران

فاز اول احداث خشک کن های فیبر ایران

آغاز همکاری شرکت ونون وود و فیبر ایران با احداث دو دستگاه خشک کن بزرگ چوب برای این شرکت.

 

 

دیگر خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس