مراحل پایانی پروژه خشک کن چوب شرکت فیبر ایران

نصب سنسورهای خشک کن

مراحل پایانی پروژه خشک کن چوب شرکت فیبر ایران که سیستم های گرمایشی، کانال کشی ها و سنسورهای دما و رطوبت دستگاه نصب شده اند.

دیگر خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس