پیشرفت ساخت دو خشک کن چوب برای شرکت دارکار تهران

خشک کن چوب

پیشرفت ساخت دو خشک کن چوب برای شرکت دارکار تهران

پیشرفت و پایان پروژه ساخت دو خشک کن چوب شرکت دارکار و تحویل پروژه به کارفرما جناب وهاب زاده

ابعاد خشک کن ها به شرح زیر میباشد.

خشک کن 1:

طول:6.4متر عرض:3.35 متر ارتفاع: 3 متر

خشک کن 2:

طول:6.4متر عرض: 3.4متر ارتفاع:3 متر

 

دیگر خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس