پیشرفت پروژه خشک کن آقای عرب

تیمار حرارتی

این همکاری بین شرکت ونون وود و آقای عرب از شهرکرد صورت گرفته است.

این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد. برای مشاهده سایر پروژه های خشک کن چوب از اینجا وارد شوید.

دیگر خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس