پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای اخلاصی

تیمار حرارتی

این همکاری بین شرکت ونون وود و آقای اخلاصی از شهر نیشابور صورت گرفته است.

این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد. برای مشاهده سایر پروژه های خشک کن چوب از اینجا وارد شوید.

تیمار حرارتی
پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای اخلاصی

دیگر خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس