پیشرفت پروژه خشک کن چوب آقای حنیفه لو

کوره چوب خشککنی
این همکاری بین شرکت ونون وود و آقای حنیفه لو از شهرخرمدره استان زنجان صورت گرفته است.

این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد.

برای مشاهده سایر پروژه های خشک کن چوب از اینجا وارد شوید.

خشک کن چوب
پیشرفت پروژه خشک کن چوب حنیفه لو

دیگر خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس