پیشرفت پروژه دو خشک کن چوب شرکت آرایه های معماری رضوی

تیمار حرارتی

این همکاری بین شرکت ونون وود و شرکت آرایه های معماری رضوی از مشهد صورت گرفته است.

این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد. برای مشاهده سایر پروژه های خشک کن چوب از اینجا وارد شوید.

دیگر خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس