پیشرفت پروژه دو دستگاه خشک کن چوب شرکت فیبر ایران

تیمار حرارتی

این همکاری بین شرکت ونون وود و شرکت فیبر ایران از حسن رود صورت گرفته است.

این خشک کن چوب مجهز به یک دستگاه بویلر نیز می باشد. برای مشاهده سایر پروژه های خشک کن چوب از اینجا وارد شوید.

دیگر خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس