Read more about the article عملکرد عملیات اره کشی در مقیاس کوچک (2)
اره کشی

عملکرد عملیات اره کشی در مقیاس کوچک (2)

عملکرد عملیات اره کشی در مقیاس کوچک: مطالعه موردی در مصرف زمان، بهره وری و ارگونومی برای اره نواری(2)سازماندهی کار و شرح تجهیزات داده‌های کلی مورد استفاده در این مطالعه…

ادامه خواندنعملکرد عملیات اره کشی در مقیاس کوچک (2)
Read more about the article عملکرد عملیات اره کشی در مقیاس کوچک
اره-کشی

عملکرد عملیات اره کشی در مقیاس کوچک

عملکرد عملیات اره کشی در مقیاس کوچک: مطالعه موردی در مصرف زمان، بهره وری و ارگونومی برای اره رام (1) با افزایش تقاضا برای محصولات مبتنی بر چوب در سال…

ادامه خواندنعملکرد عملیات اره کشی در مقیاس کوچک
Read more about the article روش های ارزیابی غیر مخرب2
ارزیابی غیر مخرب

روش های ارزیابی غیر مخرب2

تکنیک های تشعشعات یونیزان در ارزیابی غیر مخرب چوب (اشعه ایکس، پرتو گاما):تصاویر توموگرافی که با پرتوهای یونیزان تولید می شوند توموگرام یا برش نامیده می شوند و از انتقال…

ادامه خواندنروش های ارزیابی غیر مخرب2
Read more about the article ارزیابی غیر مخرب NDT
ارزیابی غیر مخرب

ارزیابی غیر مخرب NDT

 NDT (Non Destructive test) مقدمه ای بر ارزیابی روش های ارزیابی غیر مخربتوسعه تکنیک‌های اندازه‌گیری برای ارزیابی غیرمخرب خواص فیزیکی چوب، منشأ خود را در ضرورت حل مشکلات عملی بدون…

ادامه خواندنارزیابی غیر مخرب NDT
Read more about the article مبلمان از جنس MDF یا تمام‌چوب: مزایا و معایب
MDF

مبلمان از جنس MDF یا تمام‌چوب: مزایا و معایب

مزایای چوب طبیعی چیست؟تمام‌چوب بادوام است و در درازمدت ماندگاری خوبی دارد. الوار جنگلی بسیار محکم است و امتحانش را طی زمان پس داده است. در طول تاریخ، این نوع…

ادامه خواندنمبلمان از جنس MDF یا تمام‌چوب: مزایا و معایب
Read more about the article مبلمان از جنس MDF یا تمام‌چوب: مزایا و معایب
تمام چوب

مبلمان از جنس MDF یا تمام‌چوب: مزایا و معایب

اگر مجبور باشید بین MDF مهندسی‌شده (تخته فیبر با چگالی متوسط) و تمام‌چوب (چوب طبیعی) یکی را انتخاب کنید، به نظر شما کدام نوع مبلمان بهتر است؟بیشتر مردم تمام‌چوب را…

ادامه خواندنمبلمان از جنس MDF یا تمام‌چوب: مزایا و معایب