انواع فرایند فتوسنتز
انواع فرایند فتوسنتز

انواع فرایند فتوسنتز

دو نوع فرآیند فتوسنتز وجود دارد: فتوسنتز اکسیژنی و فتوسنتز غیر اکسیژنی. اصول کلی فتوسنتز اکسیژنی و غیر اکسیژنی بسیار شبیه است، اما فتوسنتز اکسیژنی رایج‌تر بوده و در گیاهان،…

ادامه خواندن انواع فرایند فتوسنتز
اجزای فعال در فرایند فتوسنتز
اجزای فعال در فرایند فتوسنتز

اجزای فعال در فرایند فتوسنتز

موارد زیر اجزای سلولی ضروری برای فتوسنتز هستند. رنگدانه‌ها رنگدانه‌ها مولکول هایی هستند که به گیاهان، جلبک‌ها و باکتری‌ها رنگ می دهند، اما مسئول به دام انداختن نور خورشید هم…

ادامه خواندن اجزای فعال در فرایند فتوسنتز
فناوری آینده با الهام از فتوسنتز
فناوری آینده از فتوسنتز

فناوری آینده با الهام از فتوسنتز

ارگانیسم‌های فتوسنتزی، ابزارهایی بالقوه برای تولید سوخت‌های پاک هم‌چون هیدروژن و حتی متان هستند. به تازگی، یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه تورکو در فنلاند، به توانایی جلبک سبز برای تولید…

ادامه خواندن فناوری آینده با الهام از فتوسنتز
فرایند فتوسنتر چگونه انجام میشود؟
فتوسنتز چگونه انجام می شود؟

فرایند فتوسنتر چگونه انجام میشود؟

واکنش های فتوسنتز گیاه به دو نوع واکنش تقسیم می شوند : واکنش هایی که نیاز به وجود نور خورشید دارند و واکنش هایی که به آن نیاز ندارند. هر…

ادامه خواندن فرایند فتوسنتر چگونه انجام میشود؟