Read more about the article انواع فرایند فتوسنتز
انواع فرایند فتوسنتز

انواع فرایند فتوسنتز

دو نوع فرآیند فتوسنتز وجود دارد: فتوسنتز اکسیژنی و فتوسنتز غیر اکسیژنی. اصول کلی فتوسنتز اکسیژنی و غیر اکسیژنی بسیار شبیه است، اما فتوسنتز اکسیژنی رایج‌تر بوده و در گیاهان،…

ادامه خواندنانواع فرایند فتوسنتز
Read more about the article اجزای فعال در فرایند فتوسنتز
اجزای فعال در فرایند فتوسنتز

اجزای فعال در فرایند فتوسنتز

موارد زیر اجزای سلولی ضروری برای فتوسنتز هستند. رنگدانه‌ها رنگدانه‌ها مولکول هایی هستند که به گیاهان، جلبک‌ها و باکتری‌ها رنگ می دهند، اما مسئول به دام انداختن نور خورشید هم…

ادامه خواندناجزای فعال در فرایند فتوسنتز
Read more about the article فناوری آینده با الهام از فتوسنتز
فناوری آینده از فتوسنتز

فناوری آینده با الهام از فتوسنتز

ارگانیسم‌های فتوسنتزی، ابزارهایی بالقوه برای تولید سوخت‌های پاک هم‌چون هیدروژن و حتی متان هستند. به تازگی، یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه تورکو در فنلاند، به توانایی جلبک سبز برای تولید…

ادامه خواندنفناوری آینده با الهام از فتوسنتز
Read more about the article فرایند فتوسنتر چگونه انجام میشود؟
فتوسنتز چگونه انجام می شود؟

فرایند فتوسنتر چگونه انجام میشود؟

واکنش های فتوسنتز گیاه به دو نوع واکنش تقسیم می شوند : واکنش هایی که نیاز به وجود نور خورشید دارند و واکنش هایی که به آن نیاز ندارند. هر…

ادامه خواندنفرایند فتوسنتر چگونه انجام میشود؟