Read more about the article معرفی چوب بامبو (Bamboo)
معرفی ویژگی‌ها و خصوصیات چوب بامبو

معرفی چوب بامبو (Bamboo)

معرفی بامبو (Bamboo) محل رویش: عموما در جنوب آسیا ابعاد درخت: به صورت میانگین دارای ارتفاع ۱۵ الی ۳۰ متر و قطع ۱۰ تا ۲۰ سانت می‌باشد. وزن خشک میانگین:…

ادامه خواندنمعرفی چوب بامبو (Bamboo)