مقیاس جانکا | janka scale
مقیاس جانکا یا janka scale چیست

مقیاس جانکا | janka scale

مقیاس جانکا چیست؟ مقیاس جانکا برای اندازه گیری میزان سختی چوب ها مورد استفاده قرار می گیرد. این مقیاس برای اولین بار توسط گابریل جانکا در سال ۱۹۰۶ در اتریش…

ادامه خواندن مقیاس جانکا | janka scale
پروسه فرآوری چوب نراد
چوب نراد روسی که به صورت صنعتی در روسیه تولید میشود

پروسه فرآوری چوب نراد

پروسه فرآوری چوب نراد چوب نراد در ایران به شدت مورد استفاده قرار می گیرد و شاید برای شما سوال باشد که این چوب چه سفری را طی کرده تا…

ادامه خواندن پروسه فرآوری چوب نراد