اجزای فعال در فرایند فتوسنتز
اجزای فعال در فرایند فتوسنتز

اجزای فعال در فرایند فتوسنتز

موارد زیر اجزای سلولی ضروری برای فتوسنتز هستند. رنگدانه‌ها رنگدانه‌ها مولکول هایی هستند که به گیاهان، جلبک‌ها و باکتری‌ها رنگ می دهند، اما مسئول به دام انداختن نور خورشید هم…

ادامه خواندن اجزای فعال در فرایند فتوسنتز
فرایند فتوسنتر چگونه انجام میشود؟
فتوسنتز چگونه انجام می شود؟

فرایند فتوسنتر چگونه انجام میشود؟

واکنش های فتوسنتز گیاه به دو نوع واکنش تقسیم می شوند : واکنش هایی که نیاز به وجود نور خورشید دارند و واکنش هایی که به آن نیاز ندارند. هر…

ادامه خواندن فرایند فتوسنتر چگونه انجام میشود؟