Read more about the article اجزای فعال در فرایند فتوسنتز
اجزای فعال در فرایند فتوسنتز

اجزای فعال در فرایند فتوسنتز

موارد زیر اجزای سلولی ضروری برای فتوسنتز هستند. رنگدانه‌ها رنگدانه‌ها مولکول هایی هستند که به گیاهان، جلبک‌ها و باکتری‌ها رنگ می دهند، اما مسئول به دام انداختن نور خورشید هم…

ادامه خواندناجزای فعال در فرایند فتوسنتز
Read more about the article فرایند فتوسنتر چگونه انجام میشود؟
فتوسنتز چگونه انجام می شود؟

فرایند فتوسنتر چگونه انجام میشود؟

واکنش های فتوسنتز گیاه به دو نوع واکنش تقسیم می شوند : واکنش هایی که نیاز به وجود نور خورشید دارند و واکنش هایی که به آن نیاز ندارند. هر…

ادامه خواندنفرایند فتوسنتر چگونه انجام میشود؟